วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คณะงานผู้จัดงานรายชื่อคณะผู้จัดงาน :
คุณพุทธิ เทพประทุม ชื่อเล่น ต้น login (TVC) bugcompany


081-8194012 Puddi9@hotmail.com ประธานโครงการคุณสุขุม พันธุศิริ ชื่อเล่น สุขุม login (TVC) alfa01


081-932-9998 sukhum01@hotmail.com รองประธานโครงการคุณอรรถวรรธน์ อ่องแสวงชัย ชื่อเล่น อรรถ login (TVC) MR.Bizaut


086-568-4070 bizaut@hotmail.com เลขาธิการโครงการคุณสุขุม ชุตาภา ชื่อเล่น อ้วน login (TVC) AounT๑๒๓


081-487-3152 sukum@monlogistics.com กรรมการคุณอภิรักษ์ กฤษณามระ ชื่อเล่น แก๊ก login (TVC) G A K


089-661-6631 gakabyte@hotmail.com กรรมการคุณจีรพันธุ์ ธารดำรงค์ ชื่อเล่น บิ๊ก login (TVC) big ฟ้าลั่น


081-936-0096

jjjiraphun@hotmail.com กรรมการ


คุณอนวัช สุกใส ชื่อเล่น บิ๊กกี้ login (TVC) 333


089-883-2425 biggy_12@hotmail.com กรรมการ


คุณชาติรส การะเวก ชื่อเล่น ไก่ login (TVC)


084-938-4538

chart_ti_rot@hotmail.com กรรมการ


คุณภาณุวัฒน์ จิรมณีกุลโชค ชื่อเล่น Art login (TVC) Artirity


086-6098790 artirity@hotmail.com กรรมการคุณวงศ์ศิริ จายนียโยธิน ชื่อเล่น เก่ง login (TVC) BuG-BuS


081-866-7470 archer-design@hotmail. กรรมการคุณณพัฒน์ ธาตรีธร ชื่อเล่น แพท login (TVC) PPP


081-555-2195 napat@thaivwclub.com กรรมการ
ทีมงานฝ่ายต่างๆ


นาย ธนัฏ รัตนสุภา log in(TVC) studio_deer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น